Praktijk

De praktijk is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 37099332.

Als therapeut ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging VBAG onder inschrijvingsnummer 2011119.

Als therapeut sta ik ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaar Complementaire Zorg (RBCZ)  als registertherapeut  BCZ onder, licentienummer 910958R en ben onderhevig aan het tuchtrecht van de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ) .

   

Vanuit de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) ben ik aangesloten bij een onafhankelijke geschilleninstantie via Quasir.

Hoe te handelen bij klachten vindt u hier.

Hoe de praktijk omgaat met uw privacy (AVG) leest u hier.